ES atbalsta projekti 2019-2021

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 10 “Ārstniecības augu ekstraktu izpēte jaunu produktu izstrādei uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču kategorijās”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: četru jaunu produktu izstrāde uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču klāstā pediatriskajai auditorijai.

 

Pētījums Nr.10

AS Rīgas Farmaceitiskā Fabrikas pētījumu īstenošanas gaita:

 

10.06.2019.-02.08.2019.

 1. Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.

 2. Ar literatūras palīdzību tiek pētīti ārstniecības augu ekstrakti, kas labvēlībi ietekmē pacienta stāvokli noteiktu saslimšanu gadījumā un kas būtu izmantojami noteiktai pacientu grupai ar mērķi identificēt produktu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

03.08.2019. - 02.11.2019.

 1. Izpētītas LV un ārvalstu tirgus likumdošanas prasības attiecīgajiem ārstniecības augiem, ko plānojam izmantot jauno produktu izstrādē.

 2. Izpētītas palīgvielas, ar kurām var aizvietot tradicionāli lietoto spirtu, kas būtu piemērotas pediatriskajai pacientu auditorijai. Ar mērķi izstrādāt visu 4 produktu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

 3. Izvēlētajām sastāvdaļām tiek pētīta klīniskā iedarbībā, lai pierādītu to virspusējo darbību, kas būtu atbilstoši medicīnisko ierīcu klasei.

03.11.2019. - 02.02.2020.

 1. Projektā norīkoti papildus pētnieki.

 2. Izstrādāts precīzs visu 4 jauno produktu kvalitatīvais un kvantitatīvais saturs.

 3. Veikta tirgus analīze salīdzinot jaunos produktus ar tirgus līderiem un to sastāvu.

03.02.2020. - 02.05.2020.

 1. Ir veikta izejvielu piegādātāju analīze (atbilstība produkta formai, fizikāli ķīmiskām īpašībām, kvalitātes rādītājiem, piegādes noteikumiem un cenai), lai veiktu izejvielu iepirkumu laboratorisko paraugu pagatavošanai.

 2.  Ir uzsākta laboratorisko paraugu pagatavošana visiem 4 jaunajiem produktiem. Kā arī analīžu veikšana veiksmīgajiem paraugiem. 

03.05.2020. - 02.08.2020.

1. Laboratorijas paraugi ir ievietoti klimata kamerā stabilitātes testu veikšanai.

2. Izstrādāti produktu kvalitātes specifikāciju projekti un analīžu metodes.

03.08.2020. - 02.11.2020.

1. Ir veikts izejvielu iepirkums visiem 4 jaunizstrādātajiem produktiem pilota sērijām.

2. Ir izstrādāta ražošanas dokumentācija visiem 4 produktiem.

03.11.2020.-08.01.2021:

 1. Prototipa sēriju ražošana 4 jaunajiem izstrādātajiem produktiem.

 2. Prototipa sēriju analīzu veikšana un stabilitātes pētījuma uzsākšana.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 10. jūnijā un pabeigts 2021. gada 8. janvārī. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies un ir sasniegti uzstādītie mērķi.

________________________________________________________________________________________________________

 

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 11 “Imunitātes sīrupa laboratorijas un prototipa sērijas izstrāde pediatriskajai pacientu grupai un tonizējošas ķermeņa eļļas laboratorijas un prototipa sērijas izstrāde”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: divu jaunu produktu – imunitātes sīrupa un tonizējošas ķermeņa eļļas – izstrāde.

 

Pētījums Nr.11

AS Rīgas Farmaceitiskā Fabrikas pētījumu īstenošanas gaita:

10.06.2019.-02.08.2019.:

 1. Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.

 2. Ir noteikts katra komponeta kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs abiem izstrādājamiem produktiem.

 3. Ir veikta izejvielu piegādātāju analīze (atbilstība produkta formai, fizikāli ķīmiskām īpašībām, kvalitātes rādītājiem, dokumentācijai, piegādes noteikumiem un cenai), lai veiktu izejvielu iepirkumu prototipa sēriju ražošanai.

 4. Ir izstrādātas analīzes metodes izejvielu analīzei un gatavam produktam.

03.08.2019. - 02.11.2019.

 1. Veikts izejvielu iepirkums abiem produktiem laboratorijas un prototipa sērijām.

 2. Izstrādāta laboratorijas sērija abiem produktiem un veiktas analīzes, kā arī novietoti paraugi uz stabilitāti.

 3. Izstrādāta Beta glikāna un tonizējošās ķermeņa eļļas ražošanas dokumentācija.

 4. Izstrādāts iepakojums Beta glikānam atbilstoši PVD reģistrētajam marķējumam, kā arī izstrādāts iepakojums tonizējošai eļļai atbilstoši kosmētikas līdzekļa prasībām.

03.11.2019. - 09.12.2019.

 1. Prototipa sēriju ražošana abiem jaunajiem izstrādātajiem produktiem.

 2. Prototipa sēriju analīzu veikšana un stabilitātes pētījuma uzsākšana.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 10. jūnijā un pabeigts 2019. gada 9. decembrī. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies un ir sasniegti uzstādītie mērķi.

________________________________________________________________________________________________________

 

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 20 “Jaunas kosmētiskās līnijas izstrāde ar 5 produktiem.”

Projekts Nr.
1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: piecu jaunu produktu izstrāde.

 

Pētījums Nr.20

AS Rīgas Farmaceitiskā Fabrikas pētījumu īstenošanas gaita:

01.10.2020.-02.11.2020:

 1. Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.
 2. Ir noteikts katra produkta komponeta kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs visiem 5 izstrādājamiem produktiem.

03.11.2020.-02.02.2021:

 1. Ir veikta izejvielu piegādātāju analīze (atbilstība produkta formai, fizikāli ķīmiskām īpašībām, kvalitātes rādītājiem, dokumentācijai, piegādes noteikumiem un cenai), lai veiktu izejvielu iepirkumu laboratorijas un prototipa sēriju ražošanai.
 2. Ir izstrādātas analīzes metodes izejvielu analīzei un gatavam produktam.
 3. Ir izstrādātas laboratorijas sērijas visiem 5 jaunajiem produktiem un uzsākta produktu tekstūras testēšana un tiek testēti produktu aromāti.

Pētījums tika uzsākts 2020. gada oktobrī un pabeigts 2021. gada aprīlī. Pētījums ir veiksmīgi noslēdzies un ir sasniegti uzstādītie mērķi.
 

Izstrādāti pieci saules aizsardzības krēmu produkti:

1. SAULES AIZSARDZĪBAS KRĒMS - NEO SUN SPF 10

2. SAULES AIZSARDZĪBAS KRĒMS - NEO SUN SPF 25

3. SAULES AIZSARDZĪBAS KRĒMS BĒRNIEM - NEO SUN KIDS SPF 25

4. SAULES AIZSARDZĪBAS KRĒMS - NEO SUN SPF 30

5. SOS KRĒMS PĒC SAUĻOŠANĀS - NEO SOS AFTER SUN