JODA SPIRTA ŠĶĪDUMS RFF 5 % UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS