Vēsture

RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Kopējā Latvijas valsts farmaceitisko preparātu ražošanā Rīgas farmaceitiskā fabrika ieņem nozīmīgu vietu, un ir viens no lielākajiem augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotājiem Baltijā. 
Ārstniecības līdzekļi, kuru receptūrā ietilpst ārstniecības augu drogas vai to pārstrādes rezultātā iegūtas vielas, veido ap 80% no fabrikas kopprodukcijas. 


 

1950. gads. Uzņēmums savu darbību sāk kā zāļu līdzekļu   fasēšanas iecirknis.

1957. gads. Uzņēmums iegūst Farmaceitiskās fabrikas statusu.

1963. gads. Rīgas farmaceitiskā fabrika tiek pārcelta uz telpām   Duntes ielā (tagad Ozolu iela).

1966. gads. Tiek atvērts "Acu pilienu" ražošanas iecirknis Stirnu   ielā. Ar acu pilieniem apgādāja visu Latviju.

1979. gads. Tiek apvienota acu pilienu ražotne un drogu fasēšana - "Drogu un acu pilienu" iecirknis Pērnavas ielā.

1997. gads. Valsts Rīgas farmaceitiskā fabrika tika nodota privatizācijai. Pēc privatizācijas Drogu iecirknis tiek pārcelts uz Duntes ielu (tagad Ozolu iela).