AMONJAKA 10 % INHALĀCIJAS TVAIKI, UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS RFF