Vēsture

RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA

Kopējā Latvijas valsts farmaceitisko preparātu ražošanā Rīgas farmaceitiskā fabrika ieņem nozīmīgu vietu, un ir viens no lielākajiem augu valsts ārstnieciskos līdzekļus (herbal medicines) ražotājiem Baltijā. 
Ārstniecības līdzekļi, kuru receptūrā ietilpst ārstniecības augu drogas vai to pārstrādes rezultātā iegūtas vielas, veido ap 80% no fabrikas kopprodukcijas. 

Rīgas farmaceitiskā fabrika ir  ar senu rūpniecisko vēsturi.
Uzņēmums savu darbību sāka 1950. gadā kā zāļu līdzekļu fasēšanas iecirknis. Farmaceitiskās fabrikas statusu uzņēmums ieguva

1957.gadā. 1963. gadā Rīgas farmaceitiskā fabrika tika pārcelta uz telpām Duntes ielā, kur tā atrodas arī šodien.

1966. gadā atvēra Stirnu ielā "Acu pilienu" ražošanas cehu. Acu pilienus izgatavoja rūpnieciski, ar to apgādāja visu Latviju.

1979. gadā Pērnavas ielā tika izveidota acu pilienu ražotne, kuru apvienoja un nosauca par "Drogu un acu pilienu" iecirkni.

Valsts Rīgas farmaceitiskā fabrika tika nodota privatizācijai 1997. gadā.

Pēc privatizācijas uz Duntes ielu (tagad Ozolu iela) pārnāca arī Drogu iecirknis, kur atrodas arī pašlaik.