ES atbalsta projekti 2019-2021

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 10 “Ārstniecības augu ekstraktu izpēte jaunu produktu izstrādei uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču kategorijās”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: četru jaunu produktu izstrāde uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču klāstā pediatriskajai auditorijai.

 

Pētījums Nr.10

AS Rīgas Farmaceitiskā Fabrikas pētījumu īstenošanas gaita:

10.06.2019.-02.08.2019.:

  1. Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.
  2. Ar literatūras palīdzību tiek pētīti ārstniecības augu ekstrakti, kas labvēlībi ietekmē pacienta stāvokli noteiktu saslimšanu gadījumā un kas būtu izmantojami noteiktai pacientu grupai ar mērķi identificēt produktu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.

__________________________________________________________________________________________________________

 

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 11 “Imunitātes sīrupa laboratorijas un prototipa sērijas izstrāde pediatriskajai pacientu grupai un tonizējošas ķermeņa eļļas laboratorijas un prototipa sērijas izstrāde”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: divu jaunu produktu – imunitātes sīrupa un tonizējošas ķermeņa eļļas – izstrāde.

 

Pētījums Nr.11

AS Rīgas Farmaceitiskā Fabrikas pētījumu īstenošanas gaita:

10.06.2019.-02.08.2019.:

  1. Projektā norīkoti pētījumu veikšanai nepieciešamie Vadošie pētnieki un pētnieki.
  2. Ir noteikts katra komponeta kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs abiem izstrādājamiem produktiem.
  3. Ir veikta izejvielu piegādātāju analīze (atbilstība produkta formai, fizikāli ķīmiskām īpašībām, kvalitātes rādītājiem, dokumentācijai, piegādes noteikumiem un cenai), lai veiktu izejvielu iepirkumu prototipa sēriju ražošanai.
  4. Ir izstrādātas analīzes metodes izejvielu analīzei un gatavam produktam.