ES atbalsta projekti 2019-2021

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 10 “Ārstniecības augu ekstraktu izpēte jaunu produktu izstrādei uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču kategorijās”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: četru jaunu produktu izstrāde uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču klāstā pediatriskajai auditorijai.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Pētījums Nr. 11 “Imunitātes sīrupa laboratorijas un prototipa sērijas izstrāde pediatriskajai pacientu grupai un tonizējošas ķermeņa eļļas laboratorijas un prototipa sērijas izstrāde”

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005

Pētījuma mērķis: divu jaunu produktu – imunitātes sīrupa un tonizējošas ķermeņa eļļas – izstrāde.